लुम्बिनी एक्स्पो–२०८०,अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला

पुरस्कार राशि
प्रथम: रु. १०,०००/– द्वितीय: रु. ७,५००/–,
तृतीय: रु. ५,०००/– प्रोत्साहन: रु. २,५००/–

                                

                वादविवाद प्रतियोगिता सांस्कृतिक उपसमिति
               मोबाइल ९८५७०२४६२७ मोबाइल ९८५७०३६९९२